Predstavenie firmy :
Ja konateľ firmy TM izol s.r.o. – p. Marián Turánek mám viac ako 18 ročné skúsenosti v odbore hydroizolácie, tepelné izolácie a klampiarske práce na plochých strechách, terasách a strešných záhradách.

Túto činnosť som v minulosti vykonával najskôr ako montážny pracovník, neskôr stavebný technik a ďalších 13 rokov ako vedúci výroby.

Desiatky zrealizovaných diel s rôznymi technologickými postupmi a systémami som navrhoval oceňoval, pripravoval a realizoval. Skúsenosti nadobudnuté priamo v praxi na stavbách sú pre mňa veľmi cenné a nenahraditeľné.

Absolvoval som takisto nespočetné množstvo teoretických aj praktických školení a zúčastnil mnohých odborných seminárov.

Na jar v roku 2014 som založil firmu TM izol s.r.o. v ktorej sa s najlepším vedomím a svedomím snažíme zúročiť získané skúsenosti a napredovať v tomto špeciálom odvetví stavebníctva.

V súčasnej dobe už máme za sebou viacero úspešne zrealizovaných zákaziek.

Návrhy technického riešenia, realizácie, záruky:
Na základe projektovej dokumentácie, obhliadky, odborného posúdenia a požiadaviek investora vyhotovíme návrh technického riešenia s cenovou ponukou. Pri návrhoch a realizáciách kladieme dôraz predovšetkým na kvalitu, samozrejme za prijateľnú cenu.

Po ukončení a odovzdaní diela investor dostane Záručný list na zhotovené dielo.

V prípade dohody so zákazníkom, naša firma v rámci záručnej doby môže vykonať záručnú obhliadku zhotoveného diela spravidla 1 x ročne.

Ponúkame aj realizáciu diela na splátky.
Ďakujem za pozornosť

Marián Turánek

konateľ spoločnosti