Montážny pracovníci a subdodávatelia firmy TM izol s.r.o. sú odborne spôsobilí a vyškolení priamo u výrobcov aj dodávateľov materiálov.
Naša firma aplikuje materiály ktoré spĺňajú európske normy a využíva kvalitné, moderné technické riešenia a technologické postupy.
Okrem iných pracujeme s materiálmi od týchto renomovaných výrobcov:

ICOPAL, SOPREMA, ALKOR, DEHTOCHEMA ,KJG, ISOVER, FLAG,MAPEI, FATRA….