TM izol s.r.o.

Bošáca 270, 91307

IČO: 47 684 275

DIČ: 202 405 8014

IČ DPH: SK 202 405 80 14

mob.: +421 911 770 421

tel: +421 32 7781 381

e- mail : marian.turanek@gmail.com

web: www.tmizol.sk

Bankové spojenie

SLSP a.s. Nové Mesto nad Váhom

Č.ú. : 505 484 8405/0900

IBAN: SK 6909000000005054848405

BIC: GIBASKBX